Thông tin chi tiết:
Thầy Lê Đình Huy
PHT - CSVC Thầy Lê Đình Huy
Ngày tháng năm sinh 04/09/1966
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều