Thông tin chi tiết:
Thầy Lê Đình Huy
Họ và tên Thầy Lê Đình Huy
Ngày tháng năm sinh 04/09/1966
Giới tính Nữ
Chức vụ PHT - CSVC
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều