Thông tin chi tiết:
Thầy Lê Đình Huy
PHT - CSVC Thầy Lê Đình Huy
Ngày tháng năm sinh 04/09/1966
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều