Thông tin chi tiết:
Thầy Nguyễn Tấn Lâm
Họ và tên Thầy Nguyễn Tấn Lâm
Ngày tháng năm sinh 20/05/1972
Giới tính Nữ
Chức vụ PHTCM khối THCS
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều