Thông tin chi tiết:
Thầy Nguyễn Tấn Lâm
PHTCM khối THCS Thầy Nguyễn Tấn Lâm
Ngày tháng năm sinh 20/05/1972
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều