Thông tin chi tiết:
Thầy Võ Thanh Thảo
Hiệu trưởng Thầy Võ Thanh Thảo
Ngày tháng năm sinh 03/07/1962
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều