Thông tin chi tiết:
Thầy Võ Thanh Thảo
Họ và tên Thầy Võ Thanh Thảo
Ngày tháng năm sinh 03/07/1962
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều