Lễ công bố thành lập Đoàn trường THCS THPT Suối Nho