• Ngô Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01653784779
  • Email:
   Ngothithuysn@gmail.com
 • Đỗ Nhật Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973039511
  • Email:
   nhatthuc262@gmail.com
 • Trương Hoàng Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0933286985
  • Email:
   truonghoangtien2006@gmail.com
 • Đỗ Văn Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0968902958
  • Email:
   dovandat77@gmail.com