DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

DANH SÁCH 10 TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ/THCS-THPT, ngày / /2017 của Hiệu trưởng trường THCS-THPT Suối Nho)

TỔ

STT 1

STT 2

HỌ TÊN

MÔN

GHI CHÚ

 

 

 

 

1-TOÁN

 

(10 người)

1

1

Trần Ngọc Đạt

Toán

Tổ trưởng

2

2

Phạm Tiến Dũng

Toán

 

3

3

Nguyễn Văn Lâm

Toán

 

4

4

Ng T Ngọc Duyên

Toán

 

5

5

Phạm Thị Bích Huệ

Toán

 

6

6

Phạm Thị Thu Dung

Toán

 

7

7

Nguyễn Minh Khải

Toán

 

8

8

Trần Nguyên Vị

Toán

 

9

9

Lê Thị Đào Diễm

Toán

 

10

10

Bùi Bá Quang

Toán

 

 

2-TIN

 

(5 người)

11

1

Đỗ Văn Đạt

Tin

Tổ trưởng

12

2

Trương Hòang Tiên

Tin

 

13

3

Đỗ Nhật Thức

Tin

 

14

4

Ngô Thị Thuỷ

Tin

 

15

5

Nguyễn Tấn Lâm

 

 

3-LÝ-CN

 

( 5 người)

16

1

Ngô Thị Vũ Phương

Lý-Tin

Tổ trưởng

17

2

Võ Long Phi

Lý-CN

 

18

3

Trần Đình Tổng

Lý-CN

 

19

4

Trần Thị Ngọc Huyền

 

20

5

Đặng Thị Luân

Lý-CN

 

 

 

 

 

4-HÓA SINH

 

(9 người)

21

1

Nguyễn Thị Huệ

Sinh-Hóa

Tổ trưởng

22

2

Hoàng Ai Việt

Hóa-Lý

 

23

3

Huỳnh Thị Chín

Sinh-Hóa

 

24

4

Vũ Thị Chung

Sinh-KT

 

25

5

Nguyễn Thị Thương

Sinh-Hóa

 

26

6

Nguyễn T Bạch Kim

Sinh-KT

 

27

7

Trần Thị Ngọc Lệ

Sinh-KT

 

28

8

Ng T Ngọc Trang

Sinh-Hóa

 

29

9

Võ Thị Thắm

Sinh-KT

 

 

 

5-NGỮ VĂN

 

 

(10 người)

30

1

Nguyễn T Kim Dung

Văn

Tổ trưởng

31

2

Phạm Thị Mai

Văn

 

32

3

Ngô Văn Thắng

Văn-KT

 

33

4

Đặng Thị Hương

Văn-GD

 

34

5

Ng T Thanh Huyền

Văn

 

35

6

Phạm Thị Tuyết Hoa

Văn-Sử

 

36

7

Nguyễn Thị Sen

Văn-Sử

 

37

8

Lê Thị Cảnh

Văn-Sử

 

38

9

Phan Văn Phú

Văn-GD

 

39

10

Ngô Thị Lệ Hòa

Văn-Sử

 

 

 

TỔ

STT 1

STT 2

HỌ TÊN

MÔN

GHI CHÚ

 

 

6-NGOẠI NGỮ

 

(7 người)

40

1

Nguyễn Thị Lệ

Anh văn

Tổ trưởng

41

2

Võ Thanh Viễn

Anh văn

 

42

3

Nguyễn T Thanh An

Anh văn

 

43

4

Nguyễn T Bé Ngoan

Anh văn

 

44

5

Lâm Văn Lục

Anh văn

 

45

6

Nguyễn Thị Thu Việt

Anh văn

 

46

7

Phan Đình Vĩnh Sanh

Anh văn

 

 

 

 

7-SỬ-GDCD

 

(6 người)

47

1

Nguyễn Thị Hoa

Sử-Nhạc

Tổ trưởng

48

2

Trần Thị Hồng Hạnh

Sử-Địa

 

49

3

Hồ Sấm Vầy

Sử

 

50

4

Nguyễn T Thu Huyền

Sử-GD

 

51

5

Trần Thị Thanh Lan

Sử-GD

 

52

6

Nguyễn Thị Hương

Sử-GD

 

 

8-ĐỊA

 

(5 người)

53

1

Nguyễn Thiên Phú

Địa-Sử

Tổ trưởng

54

2

Hoàng Thị Nhiên

Địa-Sử

 

55

3

Nguyễn Thị Thủy

Địa-Sinh

 

56

4

Nguyễn Việt Bắc

Sử-Địa

 

57

5

Lê Đình Huy

Văn

 

 

 

9-THỂ DỤC

NHẠC

MỸ THUẬT

 

(9 người)

58

1

Nguyễn Văn Đại

Thể dục

Tổ trưởng

59

2

Nguyễn Trường Sơn

Nhạc-Họa

 

60

3

Nguyễn Trần Toản

Thể dục

 

61

4

Trần Thị Minh Hải

Thể dục

 

62

5

Nguyễn Công Dũng

Thể dục

 

63

6

Nguyễn Viết Thái

Thể dục

 

64

7

Nguyễn Văn Nguyện

Nhạc-Họa

 

65

8

Nguyễn Thị Lan

Nhạc-Đội

 

66

9

Phạm Văn Hào

Thể dục

 

 

10-KHOA HỌC

XÃ HỘI

(5 người)

67

1

Nguyễn Phong Nhã

Sử

Tổ trưởng

68

2

Nguyễn Công Ninh

Địa

 

69

3

Điểu Minh Chiến

Thể chất

 

70

4

Võ Thành Long

Văn

 

71

5

Võ Thanh Thảo

GDCD

 

Danh sách này gồm có: 71 người

 

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2017-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ/THCS-THPT ngày / /2017 của Hiệu trưởng trường THCS-THPT Suối Nho)

TỔ

STT 1

STT 2

HỌ TÊN

MÔN

GHI CHÚ

 

VĂN PHÒNG

 

(6 người)

72

1

Nguyễn Huy Mạnh

Kế toán

Tổ trưởng

73

2

Nguyễn Thị Lam

Văn thư

 

74

3

Ng Công Anh Vũ

Y tế

 

75

4

Nguyễn Thị Thêu

Phục vụ

 

76

5

Nguyễn Văn Toản

Bảo vệ

 

77

6

Phạm Văn Định

Bảo vệ

 

Danh sách này gồm có: 06 người

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều